Stochastic homogenization of a class of monotone eigenvalue problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Applications of Mathematics

0862-7940 (ISSN) 15729109 (eISSN)

Vol. 55 5 385-404

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.1007/s10492-010-0014-8

Mer information

Skapat

2017-10-06