A note on conservation laws for the singularly chi(2)-model and the corresponding nonlocal ?(2)-approximation
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

John Wyller

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Hubert Nnang

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06