A note on conservation laws for the singularly chi(2)-model and the corresponding nonlocal ?(2)-approximation
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

John Wyller

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Hubert Nnang

Electronic J. Differential Equations (to appear)

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13