A projection approach to finite volume discretization of diffusion operators
Preprint, 2008

Författare

Peter F G Hansbo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:23

Mer information

Skapat

2017-10-06