Riktig vetenskap och dåliga imitationer
Bok, 2008

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Ämneskategorier

Religionsvetenskap

Beräkningsmatematik

Biologiska vetenskaper

Ekonomi och näringsliv

ISBN

9789197709453