Nonlinear Maps between Besov- and Sobolev Spaces
Preprint, 2008

Författare

Philip Brenner

Göteborgs universitet

Peter Jan Anders Kumlin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:26

Mer information

Skapat

2017-10-06