Modelling Precipitation in Sweden Using Multiple Step Markov Chains and a Composite Model
Preprint, 2008

Författare

Jan Lennartsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Anastassia Baxevani

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:28

Mer information

Skapat

2017-10-06