The Pleasures and Pains of Studying the Two-type Richardson model
Kapitel i bok, 2008

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Analysis and Stochastics of Growth Processes and Interface Models

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

9780199239252

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13