The Pleasures and Pains of Studying the Two-type Richardson model
Kapitel i bok, 2008

Författare

Maria Deijfen

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

9780199239252

Mer information

Skapat

2017-10-06