Instability of matchings in decentralized markets with various preference structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Kimmo Eriksson

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

International Journal of Game Theory

Vol. 36 409-420

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06