Att forska är ett äventyr - men se upp för alla fallgropar
Kapitel i bok, 2008

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Forskarhandledares robusta råd

Ämneskategorier

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

9789144029993

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13