An adaptive finite element method for second order plate theory
Preprint, 2008

Författare

Peter F G Hansbo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

David Heintz

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:36

Mer information

Skapat

2017-10-06