A note on conditioning and stochastic domination for order statistics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Applied Probability

Vol. 45 575-579

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06