I svallvågorna av en parodi
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Axess

Ämneskategorier

Filosofi