Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Folkvett

Ämneskategorier

Filosofi

Klimatforskning