Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Folkvett

4/2008

Ämneskategorier

Filosofi

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-06