Multidimensional Operator Multipliers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kate Juschenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ivan Todorov

Transactions of AMS

Ämneskategorier

Matematik

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13