Multidimensional Operator Multipliers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kate Juschenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ivan Todorov

Ämneskategorier

Matematik

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06