Wythoff Nim Extensions and Certain Beatty Sequences
Preprint, 2008

Författare

Urban Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:48

Mer information

Skapat

2017-10-08