Holographic Noncommutativity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

David S. Berman

Vanicson Lima Campos

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ulf Gran

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Henric Larsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Mikkel Nielsen

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Per Sundell

J. High Energy Phys

Vol. 05 002-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07