Manifestly Supersymmetric M-Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ulf Gran

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Mikkel Nielsen

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

J. High Energy Phys.

Vol. 10 041-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07