Morphology of WC grains in WC-Co alloys
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

S Lay

C.H. Allibert

Mikael Christensen

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göteborgs universitet

Materials Science and Engineering A

Vol. 486 253-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07