Stability for Rayleigh-Benard convective solutions of the Boltzmann equation
Preprint, 2008

stability

Boltzmann equation

Benard problem

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

R. Esposito

R. Marra

A. Nouri

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik