COST 716: Exploitation of ground-based GPS for operational numerical weather prediction and climate applications
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

H. Plag

P. van der Marel

S. Barlag

J. Nash

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

92-898-0012-7

Mer information

Skapat

2017-10-08