COST 716: Exploitation of ground-based GPS for operational numerical weather prediction and climate applications
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Hans-Peter Plag

Hans van der Marel

Sylvia Barlag

John Nash

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

92-898-0012-7

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-25