Homogenisation of general continua
Paper i proceeding, 2005

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Poromechanics III, Biot Centennial Conference, Oklahoma City, May 24-27, 2005

107-112

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

ISBN

0415380413

Mer information

Skapat

2017-10-07