Permeability of felts: Modelling
Paper i proceeding, 2000

Författare

Johan Håkansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Lundström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Annual Meeting of the AIChE Los Angeles, CA, November 12-17, 2000

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06