Longitudinal flows in arrays of parallel fibres
Paper i proceeding, 1999

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proceedings of the Fifth International Conference on Flow Processes in Composite Materials, Plymouth, July 12-14, 1999

157-164

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06