Statistics on conduction in ACA materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Ying Fu

Magnus Willander

Johan Liu

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

IEEE Transactions on Components and Packaging Technology

250-5

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06