A review of microwave curing of polymer materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Tiebing Wang

Johan Liu

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Journal of Electronics Manufacturing

181-189

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06