Thermal Stress Analysis of a Novel Light Modulator
Paper i proceeding, 2003

Författare

Zhimin Mo

Helge Kristiansen

Morten Eliassen

Shiming Li

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

ECTC53

1408-1412

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06