Characterization of bulk mechanical properties of lead-free solders
Paper i proceeding, 2000

Författare

Li Xiao

Johan Liu

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Proceedings of the International Conference on ”Advanced Packaging Materials Processes, Properties and Interfaces”

145-151

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08