Effect of thermal ageing on the shear strength of lead-free solder joints
Paper i proceeding, 2000

Författare

James Oliver

Johan Liu

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Proceedings of the International Conference on ”Advanced Packaging Materials Processes, Properties and Interfaces”

152-157

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08