Image analysis of oral lesions in an Indian population
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Chitta R Choudhury

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Medicinteknikdagarna 2008

Ämneskategorier

Odontologi

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06