Image Analysis and CADx System for Mucosal Lesions
Paper i proceeding, 2008

Författare

Artur Chodorowski

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Chitta R Choudhury

Tomas Gustavsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

8th IEEE International Conference on Bioinformatics and BioEngineering

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Odontologi

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06