Assessment of Lead-Free Inert Gas Soldering Using a Novel Reflow Technology
Paper i proceeding, 2006

Författare

Oyebode Ayoade

Andersson Cristina

Hjertkvist Tobias

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Proceedings of the 1st IEEE CPMT Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC2006)

428-437

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06