Electron conduction through nano particles in electrically conductive adhesives
Kapitel i bok, 2003

Författare

Y Fu

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Micromaterials and Nanomaterials

40-45

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06