Om att skapa ett Institute for Advanced Study i Göteborg.
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Gunnar Bjursell

Göteborgs universitet

Chris Forsne

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Bo Rothstein

Göteborgs universitet

Göteborgs-Posten 5 december 2008

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13