Om att skapa ett Institute for Advanced Study i Göteborg.
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Gunnar Bjursell

Göteborgs universitet

Chris Forsne

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Bo Rothstein

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Mer information

Skapat

2017-10-08