An unusual 3D-topology and dominant ferromagnetic couplings in two Cu(II)-azide coordination polymers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Morsy A. M. Abu-Youssef

A. Escuer

F. A. Mautner

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Dalton Transactions

1477-9226 (ISSN) 1477-9234 (eISSN)

27 3553-3558

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1039/b800022k

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-03