Large Eddy Simulation Past the DTMB 5415 Hull
Paper i proceeding, 2008

Författare

Christer Fureby

Oscar Parmhed

Urban Svennberg

27th Symposium on Naval Hydrodynamics

217-

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06