“Den flerdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos 55+ konsumenten”,
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Formas konferens, 15 mars

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08