Assessment of methods for calculating contact pressure in wheel-rail/switch contact
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Martina Wiest

Elias Kassa

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Werner Daves

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Heinz Ossberger

Wear

Vol. 265 1439-1445

Ämneskategorier

Farkostteknik