Collaboration Patterns in a Medical Community of Practice
Poster (konferens), 2008

Författare

Marie Gustafsson

Olof Torgersson

Göteborgs universitet

Mats Jontell

Göteborgs universitet

Poster Session of EKAW 2008

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06