The Brachistochrone problem – an introduction to variational calculus for under graduate students
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

M. Desaix

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Eur. J. Phys.

Vol. 26 857-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06