Multiphase regimes of single-surface multipactor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

V. Semenov

V. Nechaev

E. Rakova

N. Zharova

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

Physics of Plasmas

Vol. 12 073058-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06