Microwave breakdown of the TE11 mode in a circular wave guide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Rafal Tomala

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Ulf Jordan

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Phys. D: Applied Phys.

Vol. 36 2378-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06