Multipactor discharge on a dielectric surface: statistical theory and simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

A. Sazontov

V. Semenov

M. Buyanova

N. Vdovicheva

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 12 093501-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06