Time reversal in hyperthermia planning: on the way from 2D to 3D
Poster (konferens), 2008

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

ICHO 2008

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07