Antenna Array Design for Brain Monitoring
Poster (konferens), 2008

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

IEEE Int. Symp. Antennas and Propagation

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06