Broadband Universal Service: A Future path for Europe?
Paper i proceeding, 2008

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Orada Teppayayon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Conference on Public / Private Interplay in Next Generation Communications, Seville, 10-12 December, 2008.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06