Wired: Wire-Aware Circuit Design
Paper i proceeding, 2005

Författare

Emil Axelsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Koen Lindström Claessen

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Correct Hardware Design and Verification Methods

Vol. 3725 5-19
3-540-29105-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

3-540-29105-9

Mer information

Skapat

2017-10-06