The importance of the Cross-Over Point and Introduction of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD)
Paper i proceeding, 2008

Författare

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jonas Alfredson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of AVEC08, 9th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 20-24 2008, Kobe, Japan.


978-4-904056-22-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik

ISBN

978-4-904056-22-6

Mer information

Skapat

2017-10-07