Bismuth-stabilized (2×1) and (2×4) reconstructions on GaAs(100) surfaces: Combined first-principles, photoemission, and scanning tunnelingmicroscopy study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

MJP Punkkinen

P. Laukkanen

H. -P. Komsa

M. Ahola-Tuomi

N. Räsänen

K Kokko

M. Kuzmin

Johan Adell

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

J. Sadowski

R.E. Perälä

M. Ropo

T.T. Rantala

I.J. Väyrynen

Markus Pessa

L. Vitos

J Kollar

S. Mirbt

Börje Johansson

Physical Review B

Vol. 78 195304-

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06