Anomalous Bismuth-Stabilized (2×1) Reconstructions on GaAs(100) and InP(100) Surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

P. Laukkanen

MJP Punkkinen

H. -P. Komsa

M. Ahola-Tuomi

K Kokko

M. Kuzmin

Johan Adell

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

J. Sadowski

R.E. Perälä

M. Ropo

T.T. Rantala

I.J. Väyrynen

Markus Pessa

L. Vitos

J Kollar

S. Mirbt

Börje Johansson

Physical Review Letters

Vol. 100 086101-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06