Distinctiveness and flexibility of resources: a study of the motion picture industry
Paper i proceeding, 2008

Författare

P. Boccardelli

C Lechner

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Strategic Management Society conference, October 12-15, 2008, Cologne, Germany

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06